top of page

PILATESM-STUDION YLEISET EHDOT JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Soveltamisala

 • Nämä ovat PilateSM-studion (PilateSM Oy, 3373201-3, jäljempänä ”studio”) yleiset ehdot, joihin kaikkien studion asiakkaiden tulee sitoutua ennen asiakkuuden solmimista (tunnin varaaminen tai palveluiden ostaminen) sekä noudattaa niitä asiakkuuden aikana. Näissä ehdoissa sovitaan sekä asiakkuuden ehdoista että studion käyttöehdoista. Nämä ehdot ovat voimassa 1.10.2019 alkaen (päivitetty 10.8.2023).

 • Studion rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät studion nettisivuilta https://www.pilatesm.fi/rekisteri-ja-tietosuojaseloste.

Asiakkuus ja palvelut

 • Asiakas voi harjoitella studiolla jäsenenä tai ilman jäsenyyttä. Kummastakin käytetään jatkossa yhteisnimitystä ”asiakkuus”.

 • Asiakkuus on henkilökohtainen ja asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotias voi olla asiakas ainoastaan huoltajan suostumuksella.

 • Asiakkaan pitää pystyä pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ennen asiakkuuden solmimista.

 • Studion pääasiallinen palvelu on ohjattu ja itsenäinen pilatesharjoittelu. Palvelut koostuvat ohjatuista yksilöharjoituksista, ohjatuista pariharjoituksista, ohjatuista pienryhmäharjoituksista, itsenäisistä yksilöharjoituksista sekä itsenäisistä pariharjoituksista. Itsenäisistä harjoituksista voidaan käyttää myös termiä oma harjoitus / harjoittelu.

 • Palvelut koostuvat useamman kerran harjoituspaketeista,  kertakäynneistä sekä jäsenyyksistä ja kausikorteista, jotka sisältävät pääsyn studion avoimille pienryhmätunneille tai oikeuttavat yksilöllisiin ohjauksiin (jäsenyyksien sisältö vaihtelee jäsenyystyypeittäin). Hinnasto ja palvelukuvaukset löytyvät studion nettisivuilta, studio pidättää oikeuden muutoksiin palveluissa sekä hinnastossa.

Jäsenyydet ja kausikortit

 • Studio tarjoaa erilaisia jäsenyyksiä sekä kausikortteja, joilla asiakas voi harjoitella tietyn tuntimäärän kuukaudessa tai rajattomasti studion avoimilla tunneilla tai yksityisillä tunneilla. Jäsenyyksien sisältö on kuvattu tarkemmin studion nettisivuilla.

 • Jäsenyyksien sekä kausikorttien kestot vaihtelevat. Yksilöllinen kesto on määritelty varausjärjestelmässä.

 • Mikäli jäsenyyden tai kausikortin sisältämä treenimäärä on määritelty, määritellään se tasaviikoissa: 1 kuukausi = 4 viikkoa = viikoittaisien treenien määrä x 4 

 • Jäsenyyden tai kausikortin kuukausihinta laskutetaan kuukausittain (vaikka kausi sekä treenimäärä lasketaan 4 viikon jaksoissa) tai asiakas voi maksaa sen kerralla. Jäsenyyden tai kausikortin voi maksaa kokonaan tai osittain liikuntaeduilla.

 • Asiakas voi myös maksaa jäsenyytensä tai kausikorttinsa suoraveloituksena pankki- tai luottokortilta varausjärjestelmän kautta. 

 • Mikäli jäsenyyteen tai kausikorttiin on määritelty tietty määrä viikoittaisia harjoittelukertoja, eivät nämä ole sidottuja viikkoihin. Jos jonain viikkona harjoitus jää välistä, voi toisena viikkona harjoitella useammin jäsenyyden tai kausikortin aikana. Kertoja ei kuitenkaan voi käyttää enää jäsenyyskauden tai kausikortin kauden päätyttyä.

 • Jäsenyys tai kausikortti on voimassa määräajan, joka on erikseen määritelty. Tämän jälkeen jäsenyys uusiutuu samaksi määräajaksi, mikäli asiakas ei irtisano jäsenyyttä ennen jäsenyyskauden loppua. Kausikortti ei uusiudu automaattisesti.

 • Jäsenyyden voi irtisanoa kirjallisesti mailitse sanna-maria@pilatesm.fi, irtisanominen astuu voimaan jäsenyyskauden loppuessa.

 • Jäsenyyden tai kausikortin voi irtisanoa päättymään kesken jäsenyyskauden, mikäli asiakas loukkaantuu, sairastuu vakavasti, on raskaana, oleskelee ulkomailla yli 2 kk, suorittaa asepalvelusta tai muuttaa toiselle paikkakunnalle yli 30 kilometrin päähän. 

 • Edellä mainituissa tapauksissa jäsenyys tai kausikortti on mahdollista myös siirtää toiselle henkilölle.

 • Asiakas voi myös jäädyttää jäsenyytensä 14 vuorokaudeksi kerran kuuden kuukauden jakson aikana ilman erityistä syytä. Kausikorttia ei pysty jäädyttämään.

Harjoittelu studiolla - yleistä

 • Asiakas ei saa jakaa studion ovikoodeja ulkopuolisille eikä tuoda ulkopuolisia henkilöitä mukanaan. Asiakkaan tulee aina noudattaa erityistä huolellisuutta kulkiessaan studion ovista.

 • Mikäli asiakas saa käyttöönsä studion avaimen, on se aina palautettava oven avaamisen jälkeen sille osoitettuun paikkaan. Mikäli asiakas ei palauta avainta sille osoitettuun paikkaan, veloitetaan häneltä sanktio 100 €. Mikäli asiakas kadottaa avaimen, on hän vastuussa täysimääräisesti avainten uudelleen sarjoittamiskuluista edellä mainitun sanktion lisäksi.

 • Asiakas on tietoinen, että studiolla on valvontakameroita.

 • Asiakkaan tulee ilmoittaa studiolle yhteystietojensa muutoksista.

 • Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi, mikäli havaitsee laitteissa vikaa tai vahingoittaa niitä.

 • Asiakas ei saa viedä studiolta pois mitään studion omaisuutta.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia studion turvallisuusohjeita sekä henkilökunnan antamia neuvoja, kehotuksia ja käskyjä. Mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja tai muita studiolla olevia tai ohjaajien antamia ohjeita, on studiolla oikeus ottaa jo ostetut harjoittelukerrat pois käytöstä tai/ja evätä kokonaan asiakkaan oikeus harjoitella studiolla.

 • Studio tai siellä työskentelevät ohjaajat eivät ole vastuussa mistään studiolla aiheutuneista vahingoista, elleivät ne ole johtuneet törkeästä laiminlyönnistä tai vakavasta piittaamattomuudesta.

 • Studio ei vastaa asiakkaille aiheutuneista vahingosta tai loukkaantumisista.

 • Studio on oikeutettu vaatimaan korvausta aiheutetuista vahingoista.

 • Studion tekstiilit pestään kissataloudessa, eikä studio ole vastuussa mahdollisista asiakkaille tästä johtuvista allergiaoireista.

 • Asiakkaan tulee saapua harjoituksiin ajoissa. 15 minuutin myöhästyminen tai kokonaan saapumatta jättäminen aiheuttavat varatun harjoituskerran menetyksen eikä sitä korvata.

 • Studio ei takaa harjoittelumahdollisuutta eikä ole vastuussa varatun harjoittelukerran peruuntumisesta, mikäli este johtuu studion vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta.

 • Mikäli studiolla on rikkoutuneita laitteita ja studio on niistä tietoinen, niistä ilmoitetaan asiakkaille mahdollisimman pian ja asiakkaalla on tällöin oikeus siirtää harjoittelukertansa eteenpäin. Laitteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Varausjärjestelmä, varaukset tunneille ja niiden peruminen

 • Asiakkaalla on mahdollisuus varata studion palveluita Wix Bookings-varausjärjestelmän kautta. Itsenäiset harjoittelukerrat on mahdollista varata ainoastaan varausjärjestelmän kautta. Muut palvelut voi varata myös studion henkilökunnan avulla.

 • Asiakkaan tulee luoda itselleen varausjärjestelmään tili, jotta studio pystyy tarjoamaan palveluitaan asiakkaalle. 

 • Mikäli asiakas haluaa tehdä varauksen, jonka maksaa liikuntaeduilla, tapahtuu varaus ottamalla yhteyttä studion henkilökuntaan.

 • Pariharjoituksissa vain toinen osapuoli tekee varauksen järjestelmään. Maksut tapahtuvat henkilökohtaisesti ohjatuissa pariharjoituksissa mutta itsenäisissä harjoituksissa varannut henkilö maksaa kummankin henkilön varauksen järjestelmän kautta.

 • Asiakas voi tehdä varauksen avoimelle tunnille viimeistään 60 minuuttia ennen tunnin alkua. Yksilöohjaus on varattava 24 tuntia ennen ohjausaikaa.

 • Mikäli asiakkaalla on voimassaoleva kortti muille kuin laitetunneille, voi hän varata sillä paikan myös laitetunneille, jolloin kortilta veloitetaan 2 kredittiä.

 • Asiakkaalla on oikeus perua ohjatut yksilö- ja pariharjoittelukerrat 24 tuntia ennen tunnin alkua ilman, että asiakas menettää harjoituskertaa ja itsenäiset tunnit sekä avoimet pienryhmätunnit kahdeksan (8) tuntia ennen ilman, että asiakas menettää harjoituskertaa.

 • Kurssit ja workout with your gang -harjoitusten väliinjääminen esteen vuoksi: Asiakkaalla on mahdollisuus korvata kyseinen harjoituskerta vapaasti valitsemallaan studion avoimella pienryhmätunnilla. Asiakkaan on kuitenkin ilmoitettava studion henkilökunnalle esteestä mahdollisimman aikaisin, jotta studio pystyy valmistautumaan tuntiin. Asiakas on itse vastuussa siitä, että hänellä on käyttäjätili luotuna järjestelmään ja korvaustuntikreditin lisääminen on tilille näin mahdollista. Asiakkaan on myös seurattava itse, että hänen kredittinsä ovat ajantasalla ja mikäli kredittejä puuttuu, asiakkaan on otettava yhteyttä studion henkilökuntaan. Kun kreditti on lisätty asiakkaan tilille, on se voimassa 4 viikkoa

Tuntien peruuttaminen studion toimesta

 • Mikäli tunti on tyhjä, studiolla on oikeus perua tunti saman päivän aikana.

 • Studiolla on myös oikeus perua tunti ohjaajan estyessä pitämästä tuntia tai mikäli studion tilat taikka laitteet eivät ole käytettävissä studiosta riippumattomista syistä. Studio ei tällöin palauta asiakkaan maksua mutta asiakkaalla on oikeus siirtää osallistumisensa myöhempään ajankohtaan.

 • Ohjatut harjoitukset on mahdollista studion toimesta siirtää toiselle ohjaajalle tilapäisesti ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Yleistä maksamisesta

 • Studiolla on käytössä useita eri maksutapoja, joista tarkempaa tietoa löytyy studion nettisivuilta.

 • Studio hyväksyy ulkopuoliset maksajat, mutta henkilökohtainen vastuu maksuista on aina sillä, jonka kanssa sopimus on tehty.

 • Studiolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa hintoja.

 • Studio ottaa vastaan maksuja liikuntaetuja tarjoavien yritysten mobiilisovellusten kautta (yritykset eriteltynä studion nettisivuilla) sekä liikuntaseteleiden muodossa, mutta ei suorita niihin liittyen minkäänlaisia rahanpalautuksia.

 • Mikäli asiakas ostaa kertakäynnin ja estyy osallistumasta tunnille mutta ilmoittaa sen tuntien peruutusaikojen mukaisesti, saa hän tunnista kreditin, jolla pystyy osallistumaan tunneille myöhemmin. Myöskään maksettuja tuntipaketteja tai jäsenyyksiä ei hyvitetä, tästä lisää kohdassa Prepaid-korttien voimassaolo.

Maksaminen varausjärjestelmän kautta

 • Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa kertakäyntejä ja useamman harjoituskerran kortteja varausjärjestelmän kautta varaamisen yhteydessä tai erillisenä toimintona. Myös jäsenyyden voi ostaa varausjärjestelmän kautta. 

 • Wix Bookings -varausjärjestelmän verkkomaksupalvelut tarjoaa Stripe sekä PayPal. Studio ei ole vastuussa näiden verkkomaksupalveluiden mahdollisista toimintahäiriöistä.

Laskutus

 • Asiakas voi maksaa studion palveluita laskulla, jolloin maksuaika on 7 päivää netto.

 • Maksaessaan laskun asiakas sitoutuu noudattamaan studion yleisiä ehtoja ja järjestyssääntöjä kokonaisuudessaan.

 • Itsenäisiä harjoituksia ei ensisijaisesti laskuteta. Poikkeustilanteessa jos näin kuitenkin toimitaan, itsenäiset harjoitukset laskutetaan välittömästi ja niiden on oltava maksettuina, kun harjoituskerrat ladataan varausjärjestelmään eli varaaminen mahdollistuu.

 • Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivänä, studio lähettää ensin maksumuistutuksen, jonka jälkeen lasku voidaan siirtää perintään.

 • Mikäli maksumuistutus erääntyy, on studiolla oikeus ottaa asiakkaan jo ostetut käyttämättömät harjoittelukerrat pois käytöstä.

Prepaid-korttien voimassaolo

 • Ohjauspaketit: Viiden (5) kerran paketti on voimassa 20 viikkoa ja kymmenen (10) kerran paketti on voimassa 52 viikkoa.

 • Avoimet pienryhmätunnit: Viiden (5) kerran paketti on voimassa 16 viikkoa ja kymmenen (10) kerran paketti on voimassa 24 viikkoa.

 • Jäsenyys sekä kausikortti on voimassa aina erikseen määritellyn ajan. 

 • Itsenäiset harjoitukset: Neljän (4) kerran paketti on voimassa 8 viikkoa ja kahdeksan (8) kerran paketti on voimassa 20 viikkoa.

 • Starttipaketit 1 ja 2 ovat voimassa kolme (3) viikkoa ja starttipaketti 3 on voimassa neljä (4) viikkoa asiakkaan valitsemasta aloituspäivästä. Näiden pakettien voimassaoloaikaa ei voi pidentää.

 • Maksettuja paketteja ei hyvitetä, mutta niiden voimassaoloaikoja voidaan pidentää, mikäli asiakas loukkaantuu, sairastuu vakavasti, on raskaana, oleskelee ulkomaille, suorittaa asepalvelusta tai muuttaa toiselle paikkakunnalle.

 • Edellä mainituissa tapauksissa harjoituskerrat on mahdollista myös siirtää toiselle henkilölle.

 • Usean kerran pakettien (avoimet tunnit, itsenäiset harjoitukset ja yksilö- ja pariohjaukset) voimassaoloa on mahdollista pidentää 1 kuukausi lisähintaan 20 € / paketti. Korvauskreditin voimassaoloa voi pidentää 1 kuukauden 10 €:n lisähintaan.

Terveys

 • Asiakas on itse vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa sallii harjoittelun studion tiloissa ilman riskejä.

 • Asiakas osallistuu studiolla pilatesharjoituksiin omasta vapaasta tahdostaan ja omalla vastuullaan, tiedostaen siihen liittyvät loukkaantumisriskit.

 • Solmimalla asiakkuuden asiakas vakuuttaa, ettei hänellä ole fyysisiä tai psyykkisiä vammoja (esim. niska-, selkä- tai tukielinvammoja), rajoitteita (esim. raskaus) tai sairauksia (esim. sydänsairaudet tai silmänpainesairaudet), joista asiakas ei ole kertonut ohjaajalle ennen harjoitukseen osallistumista. Asiakas tiedostaa, että kyseiset vammat taikka rajoitteet voivat aiheuttaa riskin hänen harjoitellessaan studiolla. Mikäli asiakkaalla on edellä mainittuja vammoja taikka rajoitteita, asiakas osallistuu harjoitukseen täysin omalla vastuullaan.

 • Asiakkaan tulee aina ensin keskustella henkilökunnan kanssa ennen studiolle tulemista ja tarvittaessa konsultoida lääkäriä tai fysioterapeuttia ennen harjoittelun aloittamista.

Yleiset järjestyssäännöt

 • Studion laitteissa ei saa käyttää koruja tai kenkiä, sillä ne voivat vaurioittaa laitteita.

 • Asiakkaan tulee noudattaa itsenäisessä harjoittelussa treeniaikoja ja huolehtia, että seuraava asiakas pystyy aloittamaan treeninsä ajallaan.

 • Pukuhuoneissa meluamista tulee välttää silloin, kun seuraavan asiakkaan treeniaika on alkanut. Huomioi, että seuraavan asiakkaan treeni voi häiriintyä kovasta melusta, esimerkiksi hiustenkuivauksesta.

 • Studio ei vastaa asiakkaan omaisuudesta eikä studiolla ole lukollisia kaappeja.

 • Studiolla ei saa markkinoida, myydä taikka tuottaa omia tuotteita/palveluja ilman erillistä studion antamaa lupaa.

 • Ainoastaan studion työntekijät saavat ohjata studiolla.

 • Valokuvaaminen studiolla on sallittua.

 • Eläinten tuominen studiolle on kiellettyä.

 • Studiolla pitää noudattaa hyvää ja asiallista käytöstä.

 • Tupakointi ja alkoholijuomat sekä kaikenlaiset päihteet ja doping-aineet ovat studiolla kiellettyjä.

 • Studion laitteet tulee aina pyyhkiä studiolta löytyvillä aineilla käytön jälkeen.

 • Studiolla harjoitellessa tulee pukeutua asianmukaisiin urheiluvaatteisiin sekä huomioida henkilökohtainen hygienia.

 • Studiolla käytetään liukuestesukkia tai ollaan paljain jaloin (perussukat ovat myös mahdolliset erityistä varovaisuutta noudatettaessa). Kengät eivät ole sallittuja.

 • Asiakkaan tulee aina noudattaa studiolla ja laitteissa olevia ohjeita turvallisuuden takaamiseksi.

 • Kaikki käytetyt välineet tulee aina palauttaa paikoilleen harjoituskerran päättymisen jälkeen.

 • Mikäli asiakas rikkoo yllä olevia järjestyssääntöjä, on studiolla oikeus ottaa jo ostetut harjoittelukerrat pois asiakkaalta ja / tai evätä pääsy studiolle jatkossa.

Harjoittelu studiolla - itsenäinen harjoittelu

 • Itsenäinen harjoittelu on sallittua ainoastaan asiakkaille, jotka ovat suorittaneet studion henkilökunnan järjestämän laiteohjeistuksen ja joilla on taustaa laitepilateksesta.

 • Studio on oikeutettu epäämään itsenäisen harjoittelumahdollisuuden, mikäli se katsoo, ettei asiakkaan kokemustaso vielä riitä itsenäiseen harjoitteluun.

 • Studio tarjoaa itsenäistä harjoittelua varten studiotilat ja laitteet (screeni, tabletti ja internet). Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan haluamansa virtuaalitreenit, eikä studio vastaa niiden lisäkustannuksista tai yhteensopivuudesta studion laitteisiin.

 • Itsenäisen harjoittelun aikana tilassa saattaa olla paikalla studion henkilökuntaa.

 • Studio ei takaa, että asiakkaalle löytyy aina sopivia treeniaikoja.

 • Studiolla saa harjoitella vain yksi henkilö silloin, kun harjoituskerraksi on valittu yksilötreeni ja kaksi henkilöä silloin, kun harjoituskertana on paritreeni.

 • Mikäli studion tiloihin päästetään ulkopuolisia henkilöitä harjoittelemaan, on studiolla oikeus mitätöidä asiakkaan ostamat harjoittelukerrat pois käytöstä ja evätä tämän harjoittelu jatkossa kokonaan.

 • Lapsen mukaan ottaminen studiolle harjoittelun ajaksi on sallittua. Vanhempi on täydessä vastuussa lapsensa turvallisuudesta ja on tietoinen, että studion tiloja ei ole suunniteltu lasten käyttöön.

Peak Pilates ® Classical -koulutukset - järjestäjänä PilateSM Oy

 • PilateSM-studio toimii Peak Pilates ® Education Centerinä Suomessa. Tarkempi koulutustarjonta julkaistaan studion nettisivuilla kohdassa Koulutus.

 • Oppilas ilmoittautuu koulutukseen sitoutuvasti palauttamalla ilmoittautumislomakkeen PilateSM-studiolle tai muiden erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

 • Mikäli oppilaan nimi on ilmoittautumislomakkeella väärin ja tästä syystä myös nimi todistuksella on väärin, on oppilas itse vastuussa uuden todistuksen lisäkustannuksista.

 • Ensimmäinen maksuerä kattaa koulutusmateriaalit. Maksettuaan tämän erän, oppilas saa käyttöönsä koulutuksen onlinemateriaalit. Mikäli kurssi peruuntuu tai oppilas joutuu peruuttamaan osallistumisensa, ei tätä erää enää makseta oppilaalle takaisin. Hän ei myöskään joudu palauttamaan materiaaleja näissä tapauksissa.

 • Kurssin toteutuminen vahvistetaan oppilaalle 30 päivää ennen kurssin alkua.

 • Oppilaalla on mahdollisuus maksaa kurssi joko kahdessa tai kuudessa erässä. Tarkempi maksuohjelma löytyy erikseen jokaisen kurssin ilmoittautumislomakkeelta.

 • Oppilas voi perua osallistumisensa kurssille 30 päivää ennen kurssin alkua, tällöin häneltä veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu vasta 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitetaan koko kurssisumma. Oppilaalla on kuitenkin oikeus siirtää osallistumisensa seuraavalle järjestettävälle kurssille. Mikäli ilmoittautuminen perutaan aiemmin kuin 30 päivää ennen kurssin alkua, ainoastaan ensimmäinen erä eli koulutusmateriaalit veloitetaan.

 • Kursseilla noudatetaan Peak Pilates ® -koulutusten käytäntöjä, ohjeita, sääntöjä ja kriteerejä. Näistä oppilas saa lisätietoja kurssimateriaaleista sekä ottamalla yhteyttä PilateSM-studion edustajaan. PilateSM-studio ei ole vastuussa edellisten sisällöissä tapahtuvista muutoksista.

bottom of page