top of page

GDPR-TIETOSUOJASELOSTE - VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, YHTEYDENOTTOPYYNNÖT

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla PilateSM Oy käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

 

Rekisterinpitäjä

Nimi                              PilateSM Oy

Osoite                           Käsityöläiskatu 7A, 20100 Turku

Y-tunnus                       3373201-3

 

Tietosuojavastaava

Nimi                              Sanna-Maria Hellsten

Sähköpostiosoite           sanna-maria@pilatesm.fi

Puhelinnumero               050 325 0991

 

Käsittelyn tarkoitukset

Keräämme sinulta tarvittavat henkilötiedot, jotta voimme tarjota sinulle tuotteitamme ja kertoa palveluistamme sujuvasti ja mielekkäällä tavalla.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

  • tiedottaminen

  • mielipide- ja markkinatutkimukset

  • palvelun laadun kehittäminen

  • markkinointiviestintä

  • personoitujen palveluiden räätälöinti ja tarjoaminen

Millä oikeusperusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi vain vapaaehtoisen suostumuksesi perusteella. Voit halutessasi rajoittaa ja vastustaa tietojesi käsittelyä, ja sinulla on siihen täysi oikeus. Ohjeet käsittelyn rajoittamiseen löydät alempaa kohdasta rekisteröidyn oikeudet.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Keräämme tarpeen mukaan seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi

  • puhelinnumero

  • sähköpostiosoite

  • osoite

  • y-tunnus

Jos olet yritysasiakas, käytäthän ensisijaisesti edustamasi yrityksen yhteystietoja, henkilökohtaisten tietojesi sijaan.

 

Mistä saamme tietosi?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja vain sinulta itseltäsi. Emme kerää tietojasi muista lähteistä.

 

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä muille?

Työntekijät: Yrityksemme työntekijät käsittelevät tietojasi työtehtäviä suorittaessaan. Työntekijät ja alihankkijat käsittelevät henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin se on työtehtävän kannalta tarpeen. Tietojasi ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Markkinointi: Uutiskirjeet ja sähköpostit lähetämme pääsääntöisesti Wix Online Platforms Limited -palvelun kautta (toiminnanohjausalusta sisältäen markkinoinnin automaatioalustan ja sähköpostimarkkinointipalvelun). Wix -palveluun tallennamme vain sähköpostiosoitteesi, mikäli liityt ainoastaan uutiskirjelistalle.

Muut järjestelmät: Lähettämäsi sähköpostit tallentuvat sähköpostijärjestelmäämme.  Tietojasi voidaan säilyttää myös Microsoft OneDrive pilvipalvelussa. 

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle, mikäli hyväksyt erillisellä suostumuksellasi sähköpostimarkkinoinnin ja liityt uutiskirjelistalle.

Sähköpostimme lähetetään Wix Online Platforms Limited -palvelun kautta (EU:n tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland). Wix -palvelun tietoturvasta ja yksityisyydestä voi lukea tästä ja lisätietoja tiedonsiirrosta ja tietosuojasta voit lukea tästä.

 

Kuinka kauan säilytämme tietosi?

Säilytämme henkilötietojasi seitsemän vuotta siitä, kun olet itse ollut yhteydessä yritykseen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

 

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna palvelun kannalta välttämättömiä henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme välttämättä pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Mikäli haluat antaa vain osan tiedoistasi, ja varmistaa välttämättömät tiedot, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun Sanna-Maria Hellsten, s-posti: sanna-maria@pilatesm.fi, puh. 050 325 0991.

 

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on tietoverkossa suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa, tai rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Yrityksemme lukuun toimivien yritysten kanssa on tehty asianmukainen sopimus, jolla varmistamme, että tietoja käsitellään lainmukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan: Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi, tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta: Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Emme tee automatisoituja päätöksiä ilman suostumustasi.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Tietosuojavastaava Sanna-Maria Hellsteniin kirjallisesti. Siirrämme, luovutamme ja päivitämme tietoja vain, mikäli voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Voimme pyytää sinua tarvittaessa todentamaan henkilöllisyytesi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen                    https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite           tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta            029 566 6777

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 10.8.2023.

bottom of page