top of page

GDPR-TIETOSUOJASELOSTE - KUMPPANIT

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla PilateSM Oy käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

 

Rekisterinpitäjä

Nimi                              PilateSM Tmi

Osoite                           Käsityöläiskatu 7A, 20100 Turku

Y-tunnus                       3373201-3

 

Tietosuojavastaava

Nimi                              Sanna-Maria Hellsten

Sähköpostiosoite           sanna-maria@pilatesm.fi

Puhelinnumero               050 325 0991

 

Käsittelyn tarkoitukset

Käytämme rekisterin tietoja tarpeen mukaan:

 • yhteistyön toteuttamiseen

 • yhteydenpitoon

 • tiedottamiseen

 • yhteistyön ja palveluiden kehittämiseen

 • maksamiseen, laskutukseen ja kirjanpitoon

 

Millä oikeusperusteella käsittelemme tietojasi?

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jonka olemme tehneet edustamasi yrityksen kanssa.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

 • etu- ja sukunimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • osoite

 • y-tunnus

 • valokuvauslupa

Käytäthän ensisijaisesti edustamasi yrityksen yhteystietoja, henkilökohtaisten tietojesi sijaan.

 

Mistä saamme tietosi?

Henkilötietosi saadaan pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Yritysasiakkaat voivat antaa yrityksessä työskentelevien henkilöiden julkisia tietoja henkilön puolesta.

 

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä muille?

Työntekijät: Yrityksemme työntekijät käsittelevät tietojasi työtehtäviä suorittaessaan. Työntekijät ja alihankkijat käsittelevät henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin se on työtehtävän kannalta tarpeen.

Kirjanpito ja laskutus: Käytössämme on taloushallintojärjestelmänä Briox (Briox Oy), jonka kautta hoidamme myös laskutuksen. Briox-järjestelmään tallennamme vain laskussa näkyvät tiedot. Brioxin henkilötietojen käsittelystä voit lukea tästä. Saatavien perinnässä käytämme kotimaista palveluntarjoajaa.

Muut järjestelmät: Tietojasi voidaan säilyttää myös yrityksemme sähköpostissa, sekä Microsoft OneDrive pilvipalvelussa. 

Muut tilanteet, joissa tietojasi voidaan luovuttaa: Tietojasi voidaan luovuttaa lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Kuinka kauan säilytämme tietosi?

Mikäli lähetämme sinulle laskuja, säilytetään laskussa näkyvät tiedot kuusi vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki). Muut tiedot poistetaan ylläpitämistämme järjestelmistä 6kk kuluessa sopimuksen päättymisestä.

 

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme voi toimia kauttasi yhteistyössä, edustamasi yrityksen kanssa.

 

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on tietoverkossa suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa, tai rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Yrityksemme lukuun toimivien yritysten kanssa on tehty asianmukainen sopimus, jolla varmistamme, että tietoja käsitellään lainmukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan: Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi, tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta: Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Emme tee automatisoituja päätöksiä ilman suostumustasi.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Tietosuojavastaava Sanna-Maria Hellsteniin kirjallisesti. Siirrämme, luovutamme ja päivitämme tietoja vain, mikäli voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Voimme pyytää sinua tarvittaessa todentamaan henkilöllisyytesi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen                    https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite           tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta            029 566 6777

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 10.8.2023.

bottom of page