fbpx

PilateSM-studion yleiset ehdot ja järjestyssäännöt

Soveltamisala

 • Nämä ovat PilateSM-studion (PilateSM Tmi, 2865877-9, jäljempänä ”studio”) yleiset ehdot, joihin kaikkien studion asiakkaiden tulee sitoutua ennen asiakkuuden solmimista sekä noudattaa niitä asiakkuuden aikana. Näissä ehdoissa sovitaan sekä asiakkuuden ehdoista että studion käyttöehdoista. Nämä ehdot ovat voimassa 1.10.2019 alkaen (päivitetty 19.3.2020).
 • Studion rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät studion nettisivuilta pilatesm.fi.

Asiakkuus ja palvelut

 • Studiolla ei ole erillistä jäsenyyttä, vaan ainoastaan asiakkuus.
 • Asiakkuus on henkilökohtainen ja asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotias voi olla asiakas ainoastaan huoltajan suostumuksella.
 • Asiakkaan pitää pystyä pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ennen asiakkuuden solmimista.
 • Studion pääasiallinen palvelu on ohjattu ja itsenäinen pilatesharjoittelu. Palvelut koostuvat ohjatuista yksilöharjoituksista, ohjatuista pariharjoituksista, itsenäisistä yksilöharjoituksista sekä itsenäisistä pariharjoituksista. Itsenäisistä harjoituksista voidaan käyttää myös termiä oma harjoitus / harjoittelu.
 • Palvelut koostuvat useamman kerran harjoituspaketeista ja kertakäynneistä. Hinnasto ja palvelukuvaukset löytyvät studion nettisivuilta.

Harjoittelu studiolla

 • Studio tarjoaa sekä ohjattuja että itsenäisiä harjoituksia.
 • Itsenäinen harjoittelu on sallittua ainoastaan asiakkaille, jotka ovat suorittaneet studion henkilökunnan järjestämän laiteohjeistuksen ja joilla on taustaa laitepilateksesta.
 • Studio on oikeutettu epäämään itsenäisen harjoittelumahdollisuuden, mikäli se katsoo, ettei asiakkaan kokemustaso vielä riitä itsenäiseen harjoitteluun.
 • Studio tarjoaa itsenäistä harjoittelua varten studiotilat ja laitteet (screeni, tabletti ja internet). Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan haluamansa virtuaalitreenit, eikä studio vastaa niiden lisäkustannuksista tai yhteensopivuudesta studion laitteisiin.
 • Itsenäisen harjoittelun aikana tilassa saattaa olla paikalla studion henkilökuntaa.
 • Studio ei takaa, että asiakkaalle löytyy aina sopivia treeniaikoja.
 • Asiakkaan tulee saapua harjoituksiin ajoissa. 15 minuutin myöhästyminen tai kokonaan saapumatta jättäminen aiheuttavat varatun harjoituskerran menetyksen eikä sitä korvata.
 • Studio ei takaa harjoittelumahdollisuutta eikä ole vastuussa varatun harjoittelukerran peruuntumisesta, mikäli este johtuu studion vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta.
 • Studiolla saa harjoitella vain yksi henkilö silloin, kun harjoituskerraksi on valittu yksilötreeni ja kaksi henkilöä silloin, kun harjoituskertana on paritreeni.
 • Mikäli studion tiloihin päästetään ulkopuolisia henkilöitä harjoittelemaan, on studiolla oikeus mitätöidä asiakkaan ostamat harjoittelukerrat pois käytöstä ja evätä tämän harjoittelu jatkossa kokonaan.
 • Mikäli studiolla on rikkoutuneita laitteita ja studio on niistä tietoinen, niistä ilmoitetaan asiakkaille mahdollisimman pian ja asiakkaalla on tällöin oikeus siirtää harjoittelukertansa eteenpäin. Laitteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.
 • Lapsen mukaan ottaminen studiolle harjoittelun ajaksi on sallittua. Vanhempi on täydessä vastuussa lapsensa turvallisuudesta ja on tietoinen, että studion tiloja ei ole suunniteltu lasten käyttöön.

Varausjärjestelmä

 • Asiakkaalla on mahdollisuus varata studion palveluita Hopitude-varausjärjestelmän kautta. Itsenäiset harjoittelukerrat on mahdollista varata ainoastaan varausjärjestelmän kautta.
 • Asiakas voi rekisteröityä varausjärjestelmään itsenäisesti mutta studio vahvistaa manuaalisesti jokaisen asiakkaan käyttäjätilin varausjärjestelmässä ennen kuin varaaminen on mahdollista.
 • Pariharjoituksissa kummankin osapuolen on tehtävä oma varauksensa järjestelmän kautta. Myös maksut tapahtuvat henkilökohtaisesti.
 • Asiakas ei saa varata järjestelmästä sellaista aikaa, jolloin kalenterin mukaan tilassa harjoittelee kyseisenä aikana toinen henkilö, ellei asiakas ole sopinut ensimmäisen varaajan kanssa pariharjoituksesta.
 • Ohjausaikojen varaukset hoidetaan mailitse, asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus tarkastella vapaita ohjausaikoja varausjärjestelmän kautta.

Maksu

Laskutus

 • Ohjatut harjoitukset laskutetaan paketeittain kuukausittain.
 • Maksuaika on 14 päivää netto.
 • Maksaessaan laskun asiakas sitoutuu noudattamaan studion yleisiä ehtoja ja järjestyssääntöjä kokonaisuudessaan.
 • Itsenäisiä harjoituksia ei ensisijaisesti laskuteta. Poikkeustilanteessa jos näin kuitenkin toimitaan, itsenäiset harjoitukset laskutetaan välittömästi ja niiden on oltava maksettuina, kun harjoituskerrat ladataan varausjärjestelmään eli varaaminen mahdollistuu.
 • Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivänä, studio lähettää ensin maksumuistutuksen, jonka jälkeen lasku voidaan siirtää perintään.
 • Mikäli maksumuistutus erääntyy, on studiolla oikeus ottaa asiakkaan jo ostetut käyttämättömät harjoittelukerrat pois käytöstä.

Yleistä maksamisesta

 • Studiolla on käytössä myös muita mahdollisia maksutapoja, joista tarkempaa tietoa löytyy studion nettisivuilta.
 • Studio hyväksyy ulkopuoliset maksajat, mutta henkilökohtainen vastuu maksuista on aina sillä, jonka kanssa sopimus on tehty.
 • Studiolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa hintoja.
 • Studio ottaa vastaan myös maksuja liikuntaetuja tarjoavien yritysten mobiilisovellusten kautta (yritykset eriteltynä studion nettisivuilla), mutta ei suorita niihin liittyen minkäänlaisia rahanpalautuksia.

Maksaminen varausjärjestelmän kautta

 • Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa kertakäyntejä tai useamman harjoituskerran kortteja varausjärjestelmän kautta varaamisen yhteydessä tai erillisenä toimintona.
 • Mikäli asiakkaalla on useita eri harjoituspaketteja taikka hänellä on harjoituspaketti eri palveluun, kun se, johon hän on tekemässä varausta, järjestelmä ei osaa automaattisesti veloittaa tiettyä palvelua sitä vastaavalta harjoituspaketilta. Studion henkilökunta korjaa tämän tarvittaessa manuaalisesti mutta on asiakkaan vastuulla huolehtia, että hänellä on varatessaan vastaavan palvelun voimassaoleva harjoittelupaketti taikka kertakäynti ostettuna järjestelmän kautta.
 • Hopitude-varausjärjestelmä tarjoaa verkkomaksupalvelun. Studio ei ole vastuussa Hopituden verkkomaksupalvelun mahdollisista toimintahäiriöistä.

Asiakaspakettien voimassaolo ja varauksien peruutukset

 • Ohjauspaketit: Viiden (5) kerran paketti on voimassa 5 kuukautta ja kymmenen (10) kerran paketti on voimassa 12 kuukautta. Varausjärjestelmästä voi myös ostaa erillisen (1) yhden harjoituskerran, joka on voimassa 1 kuukauden.
 • Itsenäiset harjoitukset: Neljän (4) kerran paketti on voimassa 2 kuukautta ja kahdeksan (8) kerran paketti on voimassa 5 kuukautta. Varausjärjestelmästä voi myös ostaa erillisen (1) yhden harjoituskerran, joka on voimassa 1 kuukauden.
 • Maksettuja paketteja ei hyvitetä, mutta niiden voimassaoloaikoja voidaan pidentää, mikäli asiakas loukkaantuu, sairastuu vakavasti, on raskaana, oleskelee ulkomaille, suorittaa asepalvelusta tai muuttaa toiselle paikkakunnalle.
 • Edellä mainituissa tapauksissa harjoituskerrat on mahdollista myös siirtää toiselle henkilölle.
 • Ohjatut harjoitukset on mahdollista studion toimesta siirtää toiselle ohjaajalle tilapäisesti ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on oikeus perua ohjatut harjoittelukerrat 24 tuntia ennen tunnin alkua ilman, että asiakas menettää harjoituskertaa ja itsenäiset tunnit kolme tuntia ennen ilman, että asiakas menettää harjoituskertaa.

Terveys

 • Asiakas on itse vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa sallii harjoittelun studion tiloissa ilman riskejä.
 • Asiakas osallistuu studiolla pilatesharjoituksiin omasta vapaasta tahdostaan ja omalla vastuullaan, tiedostaen siihen liittyvät loukkaantumisriskit.
 • Solmimalla asiakkuuden asiakas vakuuttaa, ettei hänellä ole fyysisiä tai psyykkisiä vammoja (esim. niska-, selkä- tai tukielinvammoja), rajoitteita (esim. raskaus) tai sairauksia (esim. sydänsairaudet tai silmänpainesairaudet), joista asiakas ei ole kertonut ohjaajalle ennen harjoitukseen osallistumista. Asiakas tiedostaa, että kyseiset vammat taikka rajoitteet voivat aiheuttaa riskin hänen harjoitellessaan studiolla. Mikäli asiakkaalla on edellä mainittuja vammoja taikka rajoitteita, asiakas osallistuu harjoitukseen täysin omalla vastuullaan.
 • Asiakkaan tulee aina ensin keskustella henkilökunnan kanssa ennen studiolle tulemista ja tarvittaessa konsultoida lääkäriä tai fysioterapeuttia ennen harjoittelun aloittamista.

Vastuut

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia studion turvallisuusohjeita sekä henkilökunnan antamia neuvoja, kehotuksia ja käskyjä. Mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja tai muita studiolla olevia tai ohjaajien antamia ohjeita, on studiolla oikeus ottaa jo ostetut harjoittelukerrat pois käytöstä tai/ja evätä kokonaan asiakkaan oikeus harjoitella studiolla.
 • Asiakas ei saa jakaa studion ovikoodeja ulkopuolisille eikä tuoda ulkopuolisia henkilöitä mukanaan Asiakkaan tulee aina noudattaa erityistä huolellisuutta kulkiessaan studion ovista.
 • Asiakas on tietoinen, että studiolla on valvontakameroita.
 • Asiakkaan tulee ilmoittaa studiolle yhteystietojensa muutoksista.
 • Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi, mikäli havaitsee laitteissa vikaa tai vahingoittaa niitä.
 • Asiakas ei saa viedä studiolta pois mitään studion omaisuutta.
 • Studio tai siellä työskentelevät ohjaajat eivät ole vastuussa mistään studiolla aiheutuneista vahingoista, elleivät ne ole johtuneet törkeästä laiminlyönnistä tai vakavasta piittaamattomuudesta.
 • Studio ei vastaa asiakkaille aiheutuneista vahingosta tai loukkaantumisista.
 • Studio on oikeutettu vaatimaan korvausta aiheutetuista vahingoista.
 • Studion tekstiilit pestään kissataloudessa, eikä studio ole vastuussa mahdollisista asiakkaille tästä johtuvista allergiaoireista.

Yleiset järjestyssäännöt

 • Studion laitteissa ei saa käyttää koruja tai kenkiä, sillä ne voivat vaurioittaa laitteita.
 • Asiakkaan tulee noudattaa itsenäisessä harjoittelussa treeniaikoja ja huolehtia, että seuraava asiakas pystyy aloittamaan treeninsä ajallaan.
 • Pukuhuoneissa meluamista tulee välttää silloin, kun seuraavan asiakkaan treeniaika on alkanut. Huomioi, että seuraavan asiakkaan treeni voi häiriintyä kovasta melusta, esimerkiksi hiustenkuivauksesta.
 • Studio ei vastaa asiakkaan omaisuudesta eikä studiolla ole lukollisia kaappeja.
 • Studiolla ei saa markkinoida, myydä taikka tuottaa omia tuotteita/palveluja ilman erillistä studion antamaa lupaa.
 • Ainoastaan studion työntekijät saavat ohjata studiolla.
 • Valokuvaaminen studiolla on sallittua.
 • Eläinten tuominen studiolle on kiellettyä.
 • Studiolla pitää noudattaa hyvää ja asiallista käytöstä.
 • Tupakointi ja alkoholijuomat sekä kaikenlaiset päihteet ja doping-aineet ovat studiolla kiellettyjä.
 • Studion laitteet tulee aina pyyhkiä studiolta löytyvillä aineilla käytön jälkeen.
 • Studiolla harjoitellessa tulee pukeutua asianmukaisiin urheiluvaatteisiin sekä huomioida henkilökohtainen hygienia.
 • Studiolla käytetään liukuestesukkia tai ollaan paljain jaloin. Kengät eivät ole sallittuja.
 • Asiakkaan tulee aina noudattaa studiolla ja laitteissa olevia ohjeita turvallisuuden takaamiseksi.
 • Kaikki käytetyt välineet tulee aina palauttaa paikoilleen harjoituskerran päättymisen jälkeen.
 • Mikäli asiakas rikkoo yllä olevia järjestyssääntöjä, on studiolla oikeus ottaa jo ostetut harjoittelukerrat pois asiakkaalta ja / tai evätä pääsy studiolle jatkossa.